Αναλογιστείτε τα stacks όταν παίζετε speculative hands

d. antoniouΓενική Στρατηγική, Διεθνή Νέα, Στρατηγική ΠόκερLeave a Comment

Loose-Aggressive-poker-strategy

Το νέο άρθρο στρατηγικής του Avery Wilson αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα speculative hands προσφέροντας κάποιες πολύτιμες συμβουλές σε σχέση μ’ αυτά.

‘‘      . Πως σας φαίνονται τα συγκεκριμένα αρχικά hands; Πως σας φαίνονται ιδιαίτερα μετά το αρχικό raise ενός αντιπάλου σας pre-flop; Προτιμάτε να τα πάτε πάσο ή συγκλίνετε πιο πολύ στο call (ή και raise) και να δείτε τι θα φέρει το flop;

Ένας σκεπτόμενος παίκτης πόκερ θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του αρκετούς παράγοντες πριν απαντήσει. Ανάμεσα σ’ άλλα την θέση από την οποία προέκυψε το raise, την δική σας θέση σε σχέση με τον raiser (και τις άλλες που έμειναν να παίξουν), το επίπεδο και το στιλ παιχνιδιού του pre-flop raiser.

Ας υποθέσουμε πως σκέφτεστε όλες αυτές τις παραμέτρους και συνειδητοποιείτε ότι το 3-bet δεν είναι η κατάλληλη επιλογή, αλλά είστε 50-50 για call ή fold με speculative hand. Όταν λέμε speculative hands εννοούμε μικρά και μεσαία ζεύγη, suited connectors και one-gappers (ίσως και two-gappers), suited aces με μικρά kickers και μεγάλα unsuited connectors.

Δείτε τι μπορεί να σας βοηθήσει στην απόφαση σας.

Ο κανόνας 5-10

Πριν αρκετά χρόνια οι Stewart Reuben και Bob Ciaffone στο βιβλίο τους ‘Pot-Limit & No-Limit Poker’ είχαν γράψει για έναν εύκολο κανόνα που σας διευκολύνει στο call/fold με speculative hands.

Ονομάζεται ο ‘κανόνας του 5-10’ και προτείνεται από τους συγγραφείς ως οδηγός για μια τέτοια απόφαση— κάτι που πρέπει να έχετε κατά νου μαζί με τις θέσεις και τα implied odds (όπως καθορίζονται από τις θέσεις, τον αντίπαλο σας και το είδος των speculative hands που έχετε μαζί με άλλους παράγοντες).

Ο κανόνας έχει να κάνει με τα μεγέθη των effective stacks που πρέπει να έχετε ως καθοριστικό παράγοντα εν προκειμένω. Το effective stack αναφέρεται ουσιαστικό στον αριθμό των chips που ρισκάρει κάθε εμπλεκόμενος παίκτης — με άλλα λόγια το μικρότερο stack. Αν έχετε $200 και ο αντίπαλος σας $150, τα effective stacks είναι $150 καθώς είναι το μεγαλύτερο ποσό που μπορείτε να κερδίσετε ή να χάσετε απέναντι σ’ αυτόν τον αντίπαλο.

‘‘Αν λοιπόν το μέγεθος του bet είναι μικρότερο από 5% των effective stacks τότε έχετε εύκολο call. Αν είναι παραπάνω από 10% τότε εύκολο fold. Οτιδήποτε ανάμεσα στα ποσοστά αυτά είναι στην κρίση σας.”

Ας πούμε για παράδειγμα πως είστε σ’ ένα $1/$2 NL game και ο αντίπαλος σας ανοίγει για $7 και λαμβάνετε ένα από τα συγκεκριμένα speculative hands. Έχετε $200 πίσω σας και ο αντίπαλος σας έχει λίγα περισσότερα, κι έτσι τα effective stacks είναι $200. Τα $7 του bet είναι λιγότερο από 5% συνεπώς κάνετε call. Αν το raise ήταν $25, παραπάνω από 10% δηλαδή, τότε το fold ήταν επιβεβλημένο.

Κοιτάξτε τα μεγέθη των stacks, τις θέσεις και το είδος των speculative hands

Thinking_Poker_Chalkboard1Όπως πιθανόν ν’ αντιλαμβάνεστε ο κανόνας του 5-10 είναι επικίνδυνος αν τον ακολουθείτε ‘τυφλά’ χωρίς να λαμβάνετε υπ’ όψιν τίποτε άλλο πέρα από τα stack sizes. Εκτός όμως από τα stacks θα πρέπει να κοιτάτε τις θέσεις, το στιλ παιχνιδιού  των αντιπάλων και ούτω καθ’ εξής.

Στο βιβλίο τους ‘The Math of Hold’em’ οι Collin Moshman και Douglas Zare προσφέρουν μια ωφέλιμη προσθήκη για τον κανόνα του 5-10 που δίνει έμφαση  στην σημασία της θέσης, ενώ ξεχωρίζει τα είδη των drawing hands.

“Η θέση σας δίνει περισσότερες ευκαιρίες για μπλόφα και value bet. Η θέση είναι περισσότερο σημαντική όταν έχετε suited connector απ’ ότι χαμηλό ζεύγος, απ’ τη στιγμή που η θέση είναι σημαντικότερη όταν έχετε draw, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύτιμη όταν έχετε set, ή δεν συμπληρώσατε κάτι και προσπαθείτε να ‘κλέψετε’ το  pot.”

Εν ολίγοις “Αν σκέφτεστε το call με χαμηλό ζεύγος ενώ είστε εκτός θέσης δεν μπορείτε ν’ αξιοποιήσετε τον κανόνα του 5-10.”

Συμβουλεύουν επίσης όταν μιλάμε για παράδειγμα για set mining “πως στα επιθετικά παιχνίδια των ημερών μας ένας κανόνας όπως του 3-8 θα ήταν πιο ωφέλιμος” — μπορείτε δηλαδή να κάνετε call σε bet που είναι λιγότερο του 3% των stacks και fold σε bet που είναι 8% και παραπάνω. Αν είναι ανάμεσα στα δύο ποσοστά είναι στην κρίση σας.

Σημειώνουν ωστόσο πως μερικές φορές είναι λάθος ακόμη κι ένα call σε bet που είναι ακριβώς 3% των stacks, με το πάσο ή το 3-bet να είναι πιο ενδεδειγμένες επιλογές.

Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα είναι διπλό. Πρώτον δεν υπάρχει κάποιος ρητός κανόνας που να σας υπαγορεύει το αν θα κάνετε call ή fold με speculative hand.

Κατά δεύτερον να θυμάστε πάντα τα stack sizes οποιαδήποτε στιγμή σκέφτεστε για ένα τέτοιο call. Κοιτάξτε τι έχει μείνει στο stack σας και του αντιπάλου σας και κάντε τους ανάλογους υπολογισμούς.

Αν δεσμεύσετε το 10% του stack σας πριν το flop κάνοντας call στο raise, έπειτα call σε bets μισά του pot τόσο σε flop όσο και σε turn ‘κυνηγώντας’ draw, το μέγεθος του pot θα είναι έπειτα περισσότερο απ’ ότι έχετε αφήσει στο δικό σας stack. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν για την πιθανότητα να πάτε τόσο… μακριά όταν κάνετε το pre-flop call;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνετε υπ’ όψιν για το αν πρέπει να παίξετε ή όχι hands όπως , ή . Τα μεγέθη των effective stacks ωστόσο θα πρέπει να είναι πάντοτε ένας από αυτούς τους παράγοντες.’’