Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Καλωσήλθατε στο Pokerland . Οι υπηρεσίες που σας παρέχει το Pokerland υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Xρήσης («ΟΧ»), τους οποίους το Pokerland ενδέχεται να ενημερώνει κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Pokerland, τόσο εσείς όσο και το Pokerland θα υπόκεισθε στις οδηγίες και τους κανόνες που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες και που ενδέχεται κατά καιρούς να δημοσιεύονται από το Pokerland! (Όλες αυτές οι οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται δια του παρόντος με αναφορά στους ΟΧ.) Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες είναι εξειδικευμένοι για ένα  συγκεκριμένο τμήμα των Υπηρεσιών και βοηθούν στην εφαρμογή των ΟΧ σε αυτό το τμήμα, αλλά στην περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των ΟΧ και οποιασδήποτε οδηγίας ή κανόνα, υπερισχύουν οι ΟΧ. Επίσης, κατά καιρούς το Pokerland ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες που θα διέπονται από διαφορετικούς όρους παροχής υπηρεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαφορετικοί όροι παροχής υπηρεσιών θα δημοσιεύονται στη σχετική υπηρεσία για την οποία ισχύουν.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς το παρόν, μέσω του δικτύου των υπηρεσιών του («Υπηρεσίες»), το Pokerland παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή ηλεκτρονικών πηγών, που περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία επικοινωνιών, ηλεκτρονικά φόρουμ, και προσωπικό περιεχόμενο. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων υπηρεσιών του Pokerland, θα υπόκεινται στους ΟΧ. Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι το Pokerland δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, τη λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία στην αποθήκευση δεδομένων που αφορούν επικοινωνίες του χρήστη ή ρυθμίσεις προσωπικοποίησης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο World Wide Web, είτε άμεσα είτε μέσω συσκευών πρόσβασης σε περιεχόμενο που βασίζεται στο web, και να καταβάλετε τυχόν αντίτιμο για την υπηρεσία ή/και τα τηλεφωνικά έξοδα που σχετίζονται με τέτοιου είδους πρόσβαση. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια τέτοια σύνδεση στο World Wide Web, δηλαδή υπολογιστή και μόντεμ ή άλλη συσκευή πρόσβασης. Έχετε υπόψη ότι στο Pokerland υπάρχουν ορισμένες περιοχές Υπηρεσιών με περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενήλικες. Για πρόσβαση και περιήγηση σε τέτοιες περιοχές, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε στα εξής: (α) θα παράσχετε αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη προσωπικά στοιχεία, όπως θα σας ζητηθούν από την αίτηση εγγραφής των Υπηρεσιών (αυτές οι πληροφορίες αποτελούν τα «Δεδομένα εγγραφής») και (β) θα τηρείτε και θα ενημερώνετε άμεσα τα Δεδομένα εγγραφής ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη. Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή που το Pokerland έχει έλλογα ερείσματα να υποπτεύεται ότι κάποιες πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, το Pokerland έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή τμήματός τους).

Στο Pokerland ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών και ειδικά των παιδιών. Για το λόγο αυτό, οι γονείς που θέλουν να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στις Υπηρεσίες θα πρέπει να τα βοηθούν στη δημιουργία των σχετικών λογαριασμών και να επιβλέπουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Επιτρέποντας στα παιδιά σας την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τους δίνετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις Υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) πίνακες μηνυμάτων και συνομιλία. Μην ξεχνάτε ότι οι Υπηρεσίες απευθύνονται σε μεγάλο κοινό. Επομένως, ως κηδεμόνας είναι δική σας η ευθύνη να αποφασίσετε αν ορισμένες Υπηρεσίες ή/και Περιεχόμενο (όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 που ακολουθεί) είναι κατάλληλα για το παιδί σας.

4. POKERLAND ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Τα Δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες για το άτομό σας υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της πολιτικής μας για την προστασία του Απορρήτου.

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, PASSWORD ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στις Υπηρεσίες, θα λάβετε ένα password και μια ονομασία για το λογαριασμό. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το λογαριασμό, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή λογαριασμού. Συμφωνείτε (α) να ειδοποιείτε αμέσως το Pokerland για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του password ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να βεβαιώνεστε ότι βγαίνεται εντελώς από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης. Το Pokerland δεν μπορεί και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με την Ενότητα 5.

6. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, το λογισμικό, η μουσική, οι ήχοι, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα και άλλο υλικό («Περιεχόμενο»), είτε δημοσιεύονται ως κοινόχρηστα είτε μεταδίδονται ως ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προήλθε το Περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι το Pokerland, έχετε την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που στέλνετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους μέσω των Υπηρεσιών. Το Pokerland δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου. Αποδέχεστε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, ανάρμοστο ή ενοχλητικό Περιεχόμενο. Το Pokerland σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ή για τυχόν απώλειες ή βλάβες οποιουδήποτε είδους συνέπεια της χρήσης Περιεχομένου που δημοσιεύεται, αποστέλλεται με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους μέσω των Υπηρεσιών.

Αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για:

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελλογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπαλλήλων του Yahoo, των υπεύθυνων, των οικοδεσποτών φόρουμ, ή ψευδή δήλωση ή διαστρέβλωση της σχέσης σας με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλαστογράφηση επικεφαλίδων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση αναγνωριστικών με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης οποιουδήποτε Περιεχομένου μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα («Δικαιώματα») τρίτων, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε αυτόκλητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού υλικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, spam (μαζική αλληλογραφία), αλυσιδωτών επιστολών, αλληλογραφίας με μορφή πυραμίδας, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης, εκτός από περιοχές (όπως εμπορικές τοποθεσίες) οι οποίες είναι σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, διακοπή της κανονικής ροής του διαλόγου, «κύλιση» μιας οθόνης γρηγορότερα από το ρυθμό πληκτρολόγησης των άλλων χρηστών των Υπηρεσιών, ή άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, πρόκληση παρεμβολών ή διακοπών στις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες, ή παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, όρων ή διατάξεων των δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διατάξεων που έχουν τεθεί σε ισχύ από οποιοδήποτε χρηματιστήριο αξιών, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, ή συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Αποδέχεστε ότι το Pokerland δεν ελέγχει εκ των προτέρων το Περιεχόμενο, αλλά ότι το Pokerland και τα υποδεικνυόμενα από αυτό πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα (όχι όμως και την υποχρέωση) κατά την κρίση τους να απορρίψουν ή να μετακινήσουν κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων όρων, το Pokerland και τα πρόσωπα που υποδεικνύει θα έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που παραβιάζει τους ΟΧ ή το οποίο είναι με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμο.

Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να δέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση κάθε στοιχείου του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από την ακρίβεια, την πληρότητα, ή τη χρησιμότητα του Περιεχομένου. Σύμφωνα με αυτά, αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε στο Περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει το Pokerland ή που έχει υποβληθεί στο Pokerland, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών στο Φόρουμ του Pokerland και σε όλες τις άλλες Υπηρεσίες.

Έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε ότι το Pokerland ενδέχεται να διατηρήσει κάποιο Περιεχόμενο, όπως και να αποκαλύψει Περιεχόμενο: (α) στις συνεργαζόμενες εταιρείες σε όλο τον κόσμο με σκοπό τη διάθεση σε εσάς του Περιεχομένου με προσφορότερο τρόπο, (β) για την κατάλληλη διαχείριση του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του Pokerland ή των συνεργαζόμενων εταιρειών, ή/και (γ) σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί σύμφωνα με το νόμο ή με την -καλή τη πίστει- πεποίθηση ότι η διατήρηση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για: (δ) συμμόρφωση με τη νομοθεσία, (ε) εφαρμογή των ΟΧ, (στ) απάντηση σε ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή (ζ) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας, ή της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του Pokerland και του κοινού.

Αποδέχεστε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, ενδέχεται να περιλαμβάνει μετάδοση σε διάφορα δίκτυα, καθώς και αλλαγές με σκοπό τη συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων με τα οποία γίνεται σύνδεση. Το Pokerland διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασής σας σε ορισμένα ή όλα τα τμήματα των Υπηρεσιών σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε αυτήν την παράγραφο.

7. ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια φύση του Internet, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς κανόνες αναφορικά με τη συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά μέσα και το αποδεκτό Περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα στην οποία κατοικείτε (αν δεν είναι μία από τις προαναφερθείσες).

8. ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ POKERLAND

(α) Για τους σκοπούς των ΟΧ, «περιοχές ελεύθερης πρόσβασης» των Υπηρεσιών είναι αυτές στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση από το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, ως περιοχή των Υπηρεσιών ελεύθερης πρόσβασης είναι το φόρουμ του Pokerland.

(β) Αναφορικά με το Περιεχόμενο το οποίο επιλέγετε να δημοσιεύσετε για να περιληφθεί σε περιοχές ελεύθερης πρόσβασης του Pokerland, ή το οποίο αποτελείται από φωτογραφίες ή άλλα γραφικά που επιλέγετε να δημοσιεύσετε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή των Υπηρεσιών με πρόσβαση από όλους, εκχωρείτε στο Pokerland μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιας ισχύος και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση αυτού του Περιεχομένου στις Υπηρεσίες, με αποκλειστικό σκοπό την εμφάνιση, διανομή και προώθηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκε το Περιεχόμενο, ή, στην περίπτωση φωτογραφιών ή γραφικών, με αποκλειστικό σκοπό αυτόν για τον οποίο η φωτογραφία ή το γραφικό υποβλήθηκε στις Υπηρεσίες. Αυτή η άδεια υφίσταται μόνο για όσο διάστημα επιλέξετε να υπάρχει αυτό το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες και θα τερματιστεί τη στιγμή που θα διαγράψετε το Περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες.

(γ) Αναφορικά με κάθε άλλο Περιεχόμενο που επιλέγετε να δημοσιεύσετε σε άλλες περιοχές ελεύθερης πρόσβασης των Υπηρεσιών, εκχωρείτε στο Pokerland χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, το δικαίωμα και την άδεια, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και με πλήρη δυνατότητα εκχώρησης εκ νέου άδειας, για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και προβολή του Περιεχομένου (ολόκληρου ή μέρους του) σε παγκόσμιο επίπεδο ή/και για την ενσωμάτωσή του σε άλλες εργασίες με οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή τεχνολογία ήδη γνωστή ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνεται και να διαφυλάσσετε το Pokerland από αξιώσεις ή απαιτήσεις και τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων λογικών δικηγορικών αμοιβών, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών, τη χρήση των Υπηρεσιών, τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες, την παράβαση εκ μέρους σας των ΟΧ ή των δικαιωμάτων τρίτων.

10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η φωτοτύπιση, η πώληση, η μεταπώληση ή η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, που αφορά σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών, τη χρήση των Υπηρεσιών ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποδέχεστε ότι το Pokerland ενδέχεται να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν στη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του καθορισμού μέγιστου αριθμού ημερών κατά τις οποίες οι Υπηρεσίες θα διατηρούν τις δημοσιεύσεις του πίνακα μηνυμάτων ή άλλο Περιεχόμενο που αποστέλλετε, και του μέγιστου αριθμού επισκέψεων (όπως και της μέγιστης διάρκειας) που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης τυχόν μηνυμάτων και άλλων επικοινωνιών ή άλλου Περιεχομένου που τηρείται ή μεταδίδεται από τις Υπηρεσίες. Αποδέχεστε ότι το Pokerland διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης λογαριασμών οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι το Pokerland διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτές τις γενικές πρακτικές και τα όρια ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του, με ή χωρίς ειδοποίηση.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Pokerland διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες (ή κάποιο μέρος τους) με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

13. ΛΗΞΗ

Το Pokerland κατά την απόλυτη κρίση του μπορεί να τερματίσει το password, το λογαριασμό (ή κάποιο μέρος αυτού) ή τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών, και να καταργήσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου από τις Υπηρεσίες, για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μη χρήσης ή της περίπτωσης που το Pokerland θεωρήσει ότι έχετε παραβιάσει ή ενεργήσει ενάντια στο γράμμα ή το πνεύμα των ΟΧ. Επίσης, κατά την κρίση του, το Pokerland ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε μέρους τους, με ή χωρίς ειδοποίηση. Αποδέχεστε ότι κάθε περίπτωση τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες υπό οποιαδήποτε διάταξη αυτών των ΟΧ, μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Pokerland μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα το λογαριασμό σας και όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες και αρχεία του λογαριασμού σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία των Υπηρεσιών. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Η επικοινωνία ή οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με, ή η συμμετοχή σε προσφορές των, διαφημιζόμενων και εμπόρων που θα βρείτε στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, και όποιων άλλων όρων, συνθηκών, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον αντίστοιχο διαφημιζόμενο ή έμπορο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους ως συνέπεια τυχόν τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας διαφημιζόμενων και εμπόρων στις Υπηρεσίες.

Το Pokerland είναι ένας δικτυακός τόπος που παρέχει στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικές με το τζόγο που έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Το Pokerland προβάλλει διαφημίσεις από sites σχετικά με το τζόγο, όμως δεν παρέχει καμία υπηρεσία online στοιχημάτων. Οι πληροφορίες που παρέχει το Pokerland θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση. Το Pokerland δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη στο δικτυακό τόπο (περιλαμβανομένων παραλείψεων ή εσφαλμένων πληροφοριών). Το Pokerland δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν σε επισκέπτες του, ακόμη κι αν αυτές είναι αποτέλεσμα λαθών.

15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι Υπηρεσίες, ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους για άλλες τοποθεσίες ή πόρους του World Wide Web. Επειδή το Pokerland δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου σε αυτές τις τοποθεσίες και πόρους, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών ή πόρων, και δεν συνιστά και δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν Περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες ή πόρους. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Pokerland δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από Περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας ή πόρου.

16. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ POKERLAND

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες και το απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Υπηρεσίες («Λογισμικό») περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο των διαφημίσεων των χορηγών ή οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε εσάς μέσω των Υπηρεσιών ή των διαφημιζομένων, προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους.

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, συνολικά ή τμηματικά, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από το Pokerland ή τους διαφημιζόμενους. Το Pokerland σας εκχωρεί ένα προσωπικό, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού σε ένα μόνο υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα (και δεν θα επιτρέψετε σε τρίτους) αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο, να προβείτε σε reverse engineering και σε reverse assemble ή με άλλο τρόπο επιχειρήσετε την εύρεση του πηγαίου κώδικα, πουλήσετε, εκχωρήσετε, εκμισθώσετε, παραχωρήσετε δικαιώματα στο Λογισμικό λόγω δανεισμού, ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα επί του Λογισμικού.

Τα προηγούμενα υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου (ενδεικτικά) του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το Pokerland για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

17. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ:

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ». ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΤΟ POKERLAND ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΤΟ POKERLAND ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ (i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ (V) ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΤΟ POKERLAND ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΥΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ POKERLAND ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ, (iii) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ, (iv) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή (v) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ Ή ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΧ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.

19. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 17 ΚΑΙ 18 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΧ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΟΥΤΕ ΕΞΑΙΡΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΔΟΛΟ ΤΟΥ POKERLAND!.

20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΦΟΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Το Pokerland σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα έχει παραβιαστεί στις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να παράσχετε στο Pokerland τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στη διεύθυνση abuse@pokerlandgr.com

μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος, μια περιγραφή του προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έργου του οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, μια περιγραφή του ακριβούς σημείου της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας, μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστει- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το φορέα του, ή τη νομοθεσία, μια δήλωσή σας, επί ποινή ψευδομαρτυρίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος.

21. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτοί οι ΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και κανόνων που αναφέρονται εδώ) αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και το Pokerland και διέπουν τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και το Pokerland!.Επίσης, ενδέχεται να υπόκεισθε σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο τρίτων ή λογισμικό τρίτων. Οι ΟΧ και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και το Pokerland διέπονται από τη νομοθεσία της Βουλγαρίας. Εσείς και το Pokerland συμφωνείτε να υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βουλγαρίας. Τυχόν αποτυχία του Pokerland στην άσκηση ή την επιβολή όρων ή διατάξεων των ΟΧ δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των ΟΧ κριθεί άκυρη από κάποιο δικαστήριο με κατάλληλη δικαιοδοσία, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλομένων όπως φαίνονται από τη διάταξη, και ότι οι άλλες διατάξεις των ΟΧ παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Οι τίτλοι των ενοτήτων των ΟΧ αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνσή σας και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.