Τα πέντε μεγαλύτερα pots του 2015 (vids)

d. antoniouOnline ΠόκερLeave a Comment

poker-training-videos_large

Τα κορυφαία online pots μέσα στους 3 πρώτους μήνες του 2015 συγκέντρωσε το highstakesdb.com με τα τέσσερα εξ’ αυτών να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα του Full Tilt.

5. $152.240 – Ravenswood13, 21 Ιανουαρίου, $200/$400 PLO, PokerStars

4.$156.984 – Isildur1, 8 Φεβρουαρίου, $300/$600 PLO (part of 8-Game), Full Tilt

3. $158.200 – Isildur1, 4 Φεβρουαρίου, $300/$600 NLHE (part of 8-Game), Full Tilt

2. $177.515 – Patriktortonius, 4 Φεβρουαρίου 2015, $300/$600 NLHE (part of 8-Game), Full Tilt

1. $219.660 – Ravenswood13, 21 Ιανουαρίου 2015, $200/$400 PLO, Full Tilt